opdrachten ICT 6de leerjaar

 
maart - april 2018
Opdracht 7. Mijn favoriete sport
Ik maak een eigen animatie met het programma Pivot Stickfigure, waarbij ik meermaals de positie van een figuurtjes stap voor stap verander om vervolgens de gemaakte beelden (frames) met het programma snel achter mekaar af te spelen. Vooraf maak ik een mindmap om mijn ideeën te ordenen. De achtergrond van mijn animatie maak ik met een tekenprogramma.
Programma: eMindmaps - Paint - Pivot Stickfigure
 
februari 2018
Opdracht 6. Morphing
Ik maak kennis met de techniek van het morphen waarbij één beeld langzaam overgaat in een ander beeld.
Programma: FotoMorph
Opdracht 5. Fotobewerking: Gek doen is plezant
Ik maak gekke composities van foto's door mezelf te selecteren en te knippen uit een foto en m.b.v. een tweede foto een grappige compositie te maken.
Programma: PowerPoint
 
januari 2018
Opdracht 4. Fotobewerking
Ik zie in dat heel wat foto's van modellen op covers bijgewerkt worden en dat de resultaten ver afwijken van de realiteit.
Ik experimenteer met het bijwerken en trukeren van foto’s.
Programma's: Pixlr
 
oktober-november-december 2017
Opdracht 3. Spreekwoorden in beeld  (4 lesmomenten)
Ik maak een cartoon van een spreekwoord en maak hierbij gebruik van afbeeldingen die gemaakt worden m.b.v. Bitstrips.
Ik werk de cartoon verder uit m.b.v. PowerPoint en voeg animaties en muziek toe.

Programma's: Bitstrips (online) , GadwinPrintscreen en PowerPoint
 
oktober 2017
Opdracht 2. Een voorblad
Ik maak een mooi voorblad voor mijn ICT-boekje.
Ik leer:
-afbeeldingen invoegen vanuit het internet;
-afbeeldingen vrij verplaatsen;
-tekstvakken invoegen;
-werken met de verschillende mogelijkheden om de opmaak van een pagina te verzorgen.
 
september 2017
Opdracht 1. Dit ben ik   (2 lesmomenten)
M.b.v. een online programma zet ik mijn naam in Graffiti om en maak er een fotocollage mee in Word en in PowerPoint.
Vaardigheden:
-ik verken de mogelijkheden van het online programma Graffiti-creator;
-ik maak een schermafdruk;
-ik verzorg de opmaak van een tekst: lettertype, lettergrootte, kleur, uitlijning;
-ik maak een foto m.b.v. de foto-app van een tablet;
-ik mail de foto door naar de mailbox van mijn computer;
-ik sla de bijlage van een  mail op in de  juiste map van mijn computer;
-ik voeg een afbeeldingen toe aan een PowerPointvoorstelling;
-ik voeg binnen PowerPoint animaties toe aan afbeeldingen.

Programma's PC: GraffitiCreator, GadwinPrintscreen, PowerPoint, Word, Microsoft Outlook
App: foto-app