Bewegingsopvoeding
    tovenaar op bord

Op onze school leggen we ook veel nadruk op de sportiviteit en gezondheid van de leerling. Daarom bieden wij de leerlingen ook de middagsport aan. Elk leerjaar van het derde tot het zesde heeft een vaste middag voor deze sportieve uitdaging. Voor de leerlingen van het eerste en tweede leerjaar worden ‘de speelmaatjes’ georganiseerd.

We werken ook met een huizensysteem: Alle A-klassen horen tot het huis van de Arenden, de B-klassen tot de Beren en de C-klassen tot de cobra's. De leerlingen kunnen trofeeën verdienen door de wedstrijden te winnen binnen hun leerjaar, maar is er ook een grote competitie gedurende het hele schooljaar voor de verschillende huizen. Deze krachtmetingen zijn dus leerjaaroverschrijdend.

Door de lessen bewegingsopvoeding willen we onze leerlingen stimuleren  op drie domeinen: hoofd, hart en handen.

Natuurlijk blijft bewegen onze prioriteit. Maar... niet alleen bewegen om te bewegen. We willen via bewegen ook het sociale en cognitieve aspect stimuleren.

LO


Een greep uit onze activiteiten:

Elk schooljaar organiseren we tijdens de eerste schooldag een halve dag sportactiviteiten. Het is de bedoeling dat kinderen en leerkrachten mekaar via sport en spel beter leren kennen.

Naast de wekelijkse turnlessen voorzien we tijdens de middagen allerlei bewegingsactiviteiten:
 - de leerlingen kunnen op v
rijwillige basis deelnemen aan  sport- en spelactiviteiten georganiseerd door de turnleerkracht.
 - de kinderen van de eerste graad kunnen tijdens de middagpauze deelnemen aan een spel geleid door vrijwilligers van het zesde leerjaar.
 - alle kinderen kunnen spelmateriaal ontlenen uit het speelhuisje.

Voor elk leerjaar worden ook sportmomenten georganiseerd door de SVS Antwerpen (Stichting Vlaamse Schoolsport), zoals American Games, Kronkelidoe, Alles met de bal...

Op het einde van het schooljaar kan elke leerling zijn sportiviteit nog eens tonen tijdens de jaarlijkse sportdag.

Bewegingsopv1


bewegingsopv2


speelhuisje