Talenten in ontplooiing

 
Om de betrokkenheid en het welbevinden van onze kinderen te bevorderen, hanteren we in onze school soepele werkvormen.
Werken in niveaugroepen, zelfstandig werken in hoeken- en contractwerk, werken met dozen, fiches, opdrachtenkaarten,… het biedt kansen aan al onze kinderen om succes te ervaren.

werkvormen1 werkvormen2 tovenaar-tovetr-ster

 

De leerlingen genieten van een rijk activiteitenaanbod waarin ze zelfstandigheid ontwikkelen en waarbij ze bovendien hun eigen leren in handen nemen. Kinderen vinden het bijzonder motiverend dat ze zelf initiatief mogen nemen, dat de taken aangepast zijn aan hun niveau en dat ze op hun eigen tempo mogen werken.

Actief Leren is een nieuwe werkvorm waarbij onze leerlingen de  leerdoelen op een actieve manier bereiken.
Kinderen hebben inspraak in een les, raadplegen zelf bronnen en nemen vaak initiatief.
Dit alles gebeurt in samenwerking met anderen.  Van en met elkaar leren is belangrijk.  Regelmatig reflecteren ze  over hun  werk.

werkvormen3 werkvormen4

 

Elk kind is knap.  Onze kinderen beschikken immers over verschillende talenten die belangrijk zijn voor de toekomst.  Wij willen ons niet alleen richten op cognitieve vaardigheden zoals wiskunde en taal, maar ook op andere talenten: de handen uit de mouwen steken, iets technisch in mekaar steken, gevoelig zijn voor muziek, beeld en beweging.
Wij willen elk kind laten ontdekken wat zijn sterke kanten zijn.  Die willen we in de verf zetten. Ook proberen we de minder sterke kanten verder te ontplooien.

werkvormen5 werkvormen6 tovenaar-tovert-ster

 

Weten waar je goed in bent en nieuwe talenten ontplooien, zorgt ervoor dat je je goed voelt in je vel.
Een positief zelfbeeld helpt je om stevig in je schoenen te staan.

Talenten ontdekken en helpen ontwikkelen doen we dagelijks in onze school met behulp van de knapmannetjes van SuperMegaKnap of door het reizen naar de eilanden van de Talentenarchipel.