Sociale vaardigheden


De Axenroos


Kinderen krijgen op school heel wat ontmoetingskansen en wanneer mensen elkaar ontmoeten, ontstaan er relaties en gedragingen: de ene laat zich graag zien, de andere brengt waardering op, de ene leidt graag, de andere volgt,…

De Axenroos is een methode om kinderen door middel van 10 dieren bewust te maken van de verschillende relatiewijzen of gedragingen tussen mensen.
tovenaaraxenroostovenaar

Via eigen ervaringen en door begeleiding van de leerkrachten leren de leerlingen zo na te denken over en bewuster om te gaan met hun gedragingen en die van anderen om zo de bestaande omgangsvormen te verruimen en te verfijnen.
De kinderen ervaren ook dat elk gedrag waardevol is zolang je er niet mee overdrijft.

Zo leren de kinderen stap voor stap sociaal vaardiger te worden wat een meerwaarde zal betekenen in hun leven.